Kontakt

Har du frågor, förslag etc kontakta vår ordförande på adress ordforande@motalakonstforening.se

Har du ändrat adress, telefonnummer eller vill meddela mailadress, gör det till info@motalakonstforening.se 

Styrelsen för verksamhetsåret 2022 ser ut som nedan:

Ordförande:
Ann-Sofie Fredriksson

Sekreterare:
Harriet Sandberg

Kassör:
Josef Steppan
 

Övriga ledamöter:
Karin Berglund
Gerd Liljedahl Björsmo
Per-Gunnar Igelström
Lisbeth Sager
Christina Wiklund

Ersättare: 
Elisabeth Lindman
Agneta Thored
Sandra Yngwe
Vakant

Revisorer
Maria Hadenius Lindgren
Hans Lindman

Ersättare revisorer:
Bo-Stefan Ohlsson

Valberedning:
Vakant
Vakant