Årets konstförening 2013

ÅRETS KONSTFÖRENING I ÖSTERGÖTLAND

Vid distriktsstämman i Norrköping på Konstmuseet utsågs årets konstförening i Östergötland. Distriktsstyrelsen vill på detta sätt uppmuntra konstföreningarna i utvecklings- och förnyelsearbetet i styrelsen och för medlemmarna.

Motala konstförening utsågs till årets förening i Östergötland.

 Motiveringen löd: Föreningen tog initiativ till en stor satsning på unga konstnärer, 14-24 år, och gav dem en möjlighet att ställa ut i en jurybedömd utställning i ett samverkansprojekt med Motala konsthall. 28 ungdomar deltog. 380 besökare såg utställningen. Dessa fick rösta fram tre stipendiater.

Vid distriktsstämman tog Motala konstförenings ordförande Sven Slotter emot priset, tre grafiska blad, tillsammans med projektledaren Kicka Thorsson. Med på bilden är även ordförande Birgitta Rolff.