Per Helldorf

Utställningen invigdes av vår nya ordförande Sonja Karlsson. Vid det välbesökta vernissaget deltog kostnären/"konstmästaren" Per Helldorff som även höll en inspirerande introduktion om sin verksamhet och sina alster.

Utställningsvinst är ett exemplar av "Hjärteskutt".